Zabezpečený formulár na odoslanie oznámenia
Tento formulár slúži na zabezpečené oznámenie podozrenia na nekalú praktiku v spoločnosti Slovak Telekom Prosím, vyplňte základné údaje potrebné na prešetrenie nekalej praktiky. Oznámenie je možné urobiť anonymne, t.j. nemusíte uviesť vaše meno a priezvisko ani iné identifikovateľné údaje.
Kontaktné údaje

Nesprávny email

* V prípade, že si želáte ostať v anonymite, do mena a priezviska zadajte XX a použite anonymizovanú emailovú adresu alebo telefónne číslo. Upozorňujeme, že ak nám neuvediete žiadny kontaktný údaj (email alebo mobilné číslo), nebude možné získať doplňujúce informácie, ak budú potrebné pre úspešné spracovanie prípadu a nebudete môcť byť informovaný/á ani o jeho výsledku.
Text oznámenia
Tento formulár je určený na oznamovanie konania, ktoré ohrozuje verejný záujem a môže mať negatívny dosah na viacero osôb. Môže ísť napr. o spáchanie trestného činu, priestupku alebo aj správneho deliktu. Vo všeobecnosti možno povedať, že individuálne spory v práci (napr. šikana) alebo súkromné spory medzi občanmi sem nepatria. Oznámenie musí byť konkrétne a jasné. Z oznámenia musí byť jasné, proti ktorej osobe smeruje a akého konania sa týka, aby mohlo byť riadne prešetrené. Oznámenie musí byť urobené v dobrej viere, pričom ochrana pred odvetnými opatreniami sa nevzťahuje na osobu, ktorá vedome podala nepravdivé oznámenie. Vyplnenie tohto poľa je povinné.

Text oznámenia je povinné pole

Prílohy
Priložte všetky relevantné dôkazy na preukázanie skutočností uvedených v oznámení.Formulár sa odosiela...

Formulár úspešne odoslaný